GOCENTAS JURGIS KRISTIJONAS (1945–2016)

Jurgis Kristijonas Gocentas

Inžinierius-konstruktorius, dviračių ir akademinio irklavimo sporto atstovas bei entuziastas. Gimė 1945 m. gruodžio 17 d. Tauragėje teisininko ir krašto veikėjo Jono Jurgio bei namų šeimininkės ir sargės Lėnos Elenos Srūgytės Gocentų šeimoje, buvo antrasis iš trijų sūnų.
Mažojo Jurgiuko krikšto tėvai buvo evangelikų liuteronų kunigas, o vėliau vyskupas Jonas
Viktoras su žmona Marta Račkauskaite Kalvanai. Po metų per Kalėdas šeima, kilusi iš Paprūsės lietuvininkų, iš Tauragės persikėlė į Klaipėdą – taip buvo atliktas sugrįžimo į tėvonijų kraštą istorinis aktas. Skaityti toliau..