GERUTIS ALBERTAS (1905–1985)

Alberto Geručio portretas
Albertas Gerutis

Diplomatas, spaudos darbuotojas. Gimė 1905 m. liepos 21 d. Rygoje. 1924 m. baigė gimnaziją, dalyvavo Rygos lietuvių visuomeniniame gyvenime, redagavo „Rygos balsą“. 1924 m. persikėlė į Kauną, įstojo į Lietuvos universiteto Teisės fakultetą. Dirbo ELTA, rašė į spaudą. Nuo 1928 m. Berlyne buvo „Lietuvos Aido“, vėliau ELTA korespondentas. Mokėsi Berlyno universitete, gavo teisės mokslo daktaro laipsnį. Nuo 1933 m. – Klaipėdos krašto gubernatūros spaudos patarėjas. Daug rašė į Klaipėdos lietuvių spaudą – „Lietuvos keleivį“, Skaityti toliau..