POVILAS GAIDYS (1937-2021)

Povilas Gaidys gimė 1937 gegužės 24 Subačiuje. Lietuvių teatro režisierius, aktorius. 1958 baigė Lietuvos konservatoriją, 1963 A. Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje. 1963–98 Klaipėdos dramos teatro vyriausiasis režisierius ir aktorius, 1998–2001 teatro vadovas, 2001–16 teatro meno vadovas. 1971–95 dėstė Lietuvos muzikos akademijoje (iki 1992 Lietuvos konservatorija) Klaipėdos fakultetuose. Nuo 1995 dėstė Klaipėdos universitete; docentas (1995).

Sukūrė daugiau kaip 80 spektaklių; svarbesni: V. Višnevskio Optimistinė tragedija (1963), C. Gozzi Karalius Elnias (1965, 1983), I. Kočergos Laiko meistrai (1967), Just. Marcinkevičiaus Krintančios žvaigždės (1968), Mindaugas (1969), Mažvydas (1976) ir Katedra (1980), V. Majakovskio Pirtis (1970), W. Shakespeare’o Koriolanas (1972), Du veroniečiai (1980), Venecijos pirklys (1992), Daug triukšmo dėl nieko (1997), B. Brechto Motušė Kuraž (1975), A. Kopkovo Dramblys (1977), M. Gorkio Dugne (1978), V. Merežkos Proletarinis laimės malūnas (1981), E. Rostand’o Sirano de Beržerakas (1983), K. Sajos Žemaičių piemuo (1988), T. Williamso Senasis kvartalas (1991), H. von Kleisto Sukultas ąsotis (1994), R. Harwoodo Kvartetas (2003), N. Simono Banketas (2005), E.‑E. Schmitto Paleistuvis (2006), Oskaras ir ponia Rožė (2008) ir Jausmų tektonika (2010), J. Kesselringo Aršenikas ir seni nėriniai (2011), A. Herzog 4000 mylių (2014), E. De Filippo Kalėdos Kupjelų namuose (2016), J. Pulinovič Elzės žemė (2017), A. Galino Paradas (2019). Režisūroje derina komizmą ir dramatizmą, naudoja įvairias raiškos priemones (šokį, dainą, improvizacinius etiudus).

Skaityti toliau..

GAIGALAITĖ-GAIDIENĖ ELENA (1933–2015)

Elenos Gaigalaitės-Gaidienės portretas
Elena Gaigalaitė-Gaidienė

Klaipėdos dramos teatro aktorė. Gimė 1933 m. gruodžio 17 d. Dotnuvoje (Kėdainių r.). 1953 m. baigė vidurinę mokyklą Kaišiadoryse, 1953-1957 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje Teatriniame fakultete, 1956-1962 m. – Marijampolės dramos teatro aktorė, nuo 1963 m. – Klaipėdos dramos teatro aktorė. Nuo 1957 m. – Lietuvos teatro draugijos narė.
Sukūrė daugiau nei šimtą vaidmenų. Vaidino P. Gaidžio, A. Žadeikio, A. Burdonskio, M. Karklelio, J. Šandoro,

Skaityti toliau..

GAIGALAITIS VILIUS (1870–1945)

Viliaus Gaigalaičio portretas
Vilius Gaigalaitis

Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, teologijos daktaras, profesorius. Gimė 1870 m. rugsėjo 27 d. Naujienoje (Ragainės aps.). Mokėsi Klaipėdos ir Tilžės gimnazijose, 1892-1896 m. Karaliaučiaus ir Berlyno universitetuose studijavo teologiją ir filosofiją. 1900 m. Karaliaučiaus universitete apgynė filosofijos daktaro disertaciją. Kunigavo Ramučių, Priekulės, Katyčių parapijose, kartu atliko ir mokyklų inspektoriaus pareigas, dalyvavo politiniame gyvenime. 1903 m., 1908 m. ir 1913 m. Klaipėdos ir Šilutės lietuvininkų išrinktas Prūsijos landtago Skaityti toliau..

GAILIUS VALENTINAS (1887–1935)

Valentino Gailiaus portretas
Valentinas Gailius

Klaipėdos krašto religinis veikėjas, pedagogas. Gimė 1887 m. liepos 2 d. Berštininkuose (Pagėgių aps.). Baigė Tilžės gimnaziją ir Karaliaučiaus universiteto teologijos fakultetą.
Nuo 1913 m. kunigavo Verdainėje ir Rusnėje. Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, 1924 m. Lietuvos vyriausybė įsteigė vyskupo įgaliojimams prilygstančią bažnyčios komisaro pareigybę. Juo 1924-1925 m. paskirtas V. Gailius turėjo tvarkyti savarankišką, bet Lietuvos Respublikos jurisdikcijai paklūstančią Klaipėdos krašto bažnytinę provinciją. Jis siekė atgaivinti pamaldas lietuvių kalba, Skaityti toliau..

GAILIUS VIKTORAS (1893–1956)

Viktoro Gailiaus portretas
Viktoras Gailius

Valstybės ir visuomenės veikėjas. Gimė 1893 m. rugpjūčio 27 d. Berštininkuose (Pagėgių aps.). 1914 m. baigė Tilžės gimnaziją. Karaliaučiaus, Heidelbergo ir Berlyno universitetuose studijavo teisę, 1918 m. baigė Berlyno universitetą. Per I pasaulinį karą tarnavo Vokietijos kariuomenėje. Nuo 1918 iki 1923 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne, buvo Lietuvos Respublikos atstovas Vokietijoje, Estijoje. 1923 m. persikėlė į Klaipėdą. 1923-1925 m. – Klaipėdos krašto direktorijos pirmininkas. Skaityti toliau..

GAIŽAUSKAS BENEDIKTAS (1928–2018)

Benediktas Gaižauskas

Biologijos mokytojas, ekologas. Gimė 1928 m. lapkričio 17 d. Leilėnuose, Tryškių valsčiuje, Telšių rajone. 1959 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1951–1953 m. dirbo mokytoju Klaipėdoje, 1953–1959 m. – Švėkšnos mokykloje, nuo 1959 m. Klaipėdos K. Donelaičio vidurinės mokyklos biologijos mokytojas, nuo 1994 m. mokytojas ekspertas.
1978 m. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje įkūrė ir vadovavo pirmajam Lietuvoje mokyklos gamtos apsaugos muziejui. Vieninteliame šalyje Skaityti toliau..

GALVANAUSKAS ERNESTAS (1882–1967)

Ernesto Galvanausko portretas
Ernestas Galvanauskas

Politikos ir visuomenės veikėjas, inžinierius. Gimė 1882 m. lapkričio 20 d. Zizonyse (Panevėžio r.). 1902 m. baigė Mintaujos gimnaziją, 1902-1908 m. studijavo Sankt Peterburgo kasybos institute. 1905 m. dalyvavo revoliucijos įvykiuose Lietuvoje. Vienas pirmųjų Lietuvos valstiečių sąjungos steigėjų (1905). Dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime (1905). 1906-1919 m. gyveno Suomijoje, Belgijoje, ten 1912 m. įsigijo kalnų inžinieriaus specialybę, Buvo paskirtas Lietuvos vyriausybės delegacijos taikos konferencijoje Paryžiuje nariu. 1919-1920 m. – Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas, kartu finansų, prekybos ir pramonės ministras, šias ministro pareigas dar ėjo 1920-1922 m., Skaityti toliau..

GELGUTIENĖ IRENA MARIJONA (1938–2017)

Irena Marijona Gelgutienė

Choreografė, pedagogė, vadovė. Gimė 1938 m. kovo 25 d. Gintenių kaime, Kelmės rajone. 1947–1954 m. mokėsi Upynos (Kelmės r.) pradinėje ir septynmetėje mokykloje. 1954–1958 m. – Klaipėdos buhalterinės apskaitos žemės ūkio technikume, 1971–1976 m. – studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos kultūros fakultete (KU Menų fakultetas), parengė diplominio darbo gynimo koncertą „Graži Tėvynė mano“ ir įgijo baletmeisterio-pedagogo kvalifikaciją. Vėliau suteiktos neformaliojo švietimo pedagogo eksperto ir III vadybinė kvalifikacinės kategorijos. Skaityti toliau..

GELŽINIS MARTYNAS (1907–1990)

Martyno Gelžinio portretas
Martynas Gelžinis

Mažosios Lietuvos tyrėjas, visuomenės veikėjas, pedagogas. Gimė 1907 m. sausio 12 d. Vitėje (buv. Klaipėdos priemiestis). 1928 m. baigęs Klaipėdos mokytojų seminariją, mokytojavo Vytauto Didžiojo gimnazijoje ir Mokytojų seminarijoje. Parašė mokomųjų knygų, lietuvių mokykloms vadovėlį „Mano gimtinė Klaipėdos kraštas“. 1935-1938 m. buvo Klaipėdos krašto lietuvių jaunimo draugijų sąjungos „Santara“ pirmininkas. Ryžtingai gynė lietuvininkų interesus. 1938 m. baigė Klaipėdos prekybos institutą, studijas tęsė Paryžiuje. Prasidėjus II pasauliniam karui, Skaityti toliau..

GENYTĖ IRENA (1948–2018)

Irena Genytė

Gydytoja. Gimė 1948 m. liepos 6 d. gausioje Genių šeimoje, apsupta 3 brolių ir 2 seserų. Kasdieninės duonos trūko visiems tuo laikotarpiu, bet meilės, rūpesčio, supratimo ir tikėjimo buvo pilni Genių namai. Baigusi Vainuto vidurinę mokyklą Irena ryžtingai siekė savo tikslo tapti gydytoja. Po ilgų studijų metų Kauno medicinos institute, 1974 m. didžiavosi įgytu gydytojo diplomu.
Tais pačiais metais jauna ir ambicinga medikė atvyko į Klaipėdą ir pradėjo dirbti vaikų ligų gydytoja. Vėliau buvo pakviesta Klaipėdos savivaldybės Skaityti toliau..

GERLACH AUGUST HEINRICH (1840–1912)

Heinrich Gerlach portretas
Heinrich Gerlach

Medienos prekybininkas, komercijos tarėjas, Klaipėdos miesto garbės pilietis. Gimė 1840 m. rugpjūčio 8 d. Mėmelyje. Heinrich Gerlach buvo vienas iš Gerlachų medienos firmos, kuri buvo įkurta 1822 m. J. G. Gerlacho (J. G. G.) perėmėjų. Heinrichas Gerlachas 1867 m. tapo Pirklių gildijos nariu, o nuo 1885 m. – jos vadovu.
Heinrichui Gerlachui priklausė vienas puošniausių XIX a. 8 dešimtmečio pastatų (Libauer Str. 15), kuris per Antrajį pasaulinį karą buvo visiškai sugriautas.
Mirė 1912 m. rugsėjo 19 d. Mėmelyje.

GERLACH JOHANN GOTTLIEB (1796–1865)

John Gottlieb Gerlach portretas
John Gottlieb Gerlach

Verslininkas, prekybininkas. Gimė 1796 m. balandžio 14 d. Ragainėje, pirklio šeimoje. Jis buvo vyriausias sūnus, tačiau savo verslą pradėjo savarankiškai tuomet Klaipėdoje (Memelyje). 1822 m. J. G. Gerlachas įkūrė medienos firmą.
J. G. Gerlacho medienos uostas buvo tuoj pat už Celiuliozės fabriko. Uosto akvatorijoje buvo laikomi sieliai. Šiaurinėje dalyje buvo pastatytas medinis pakrovimo tiltas prie kurio buvo pjautos medienos sandėlis. Garo varoma lentpjūvė su kaminu buvo aukščiau pakrantėje prie pakrovimo tilto. Skaityti toliau..

GERLACH JOHN EDUARD (1860–1927)

John Eduard Gerlach portretas
John Eduard Gerlach

Medienos prekybininkas. Gimė 1860 m. kovo 23 d. Mėmelyje. John Eduard Gerlach – tai vienas iš Gerlachų medienos firmos, kuri buvo įkurta 1822 m. J. G. Gerlacho (J.G.G) perėmėjų. 1885 m. mirus tėvui Eduardui Gerlachui jis tapo trečiuoju kartu su Heinrichu ir Hermanu firmos J.G.G. perėmėju. Po pirmojo pasaulinio karo 1919 m. J. E. Gerlachas perėmė vadovavimą J.G.G, firmai. Tuo metu firmos ofisas buvo įkurtas name, kuris išlikęs iki šių dienų (dab. Herkaus Manto g. 10/ buv. Libauer Str.33). Skaityti toliau..

GERLACHAS HERMANAS (Gerlach Hermann) (1846–1913)

Hermano Gerlacho portretas
Hermanas Gerlachas

Medienos prekybininkas, komercijos tarėjas ir Italijos konsulas. Hermanas Gerlachas buvo ir magistrato vadovas bei garsus mecenatas. Gimė 1846 m. kovo 23 dieną. 25 metus vadovavo Klaipėdos pirklių gildijai. 1903 m. apskrities ligoninei jis už savo pinigus pastatė ir padovanojo atskirą dviejų aukštų 24 lovų korpusą su visa ligoninės įranga. Už jo lėšas Giruliuose sukurta kurorto miško idilė: sutvarkytas Enzino upelis, tvenkinys, kuriame supilta sala ir pastatytas tiltukas.
H. Gerlach Klaipėdoje gyveno XIX a. pab. Skaityti toliau..

GERUTIS ALBERTAS (1905–1985)

Alberto Geručio portretas
Albertas Gerutis

Diplomatas, spaudos darbuotojas. Gimė 1905 m. liepos 21 d. Rygoje. 1924 m. baigė gimnaziją, dalyvavo Rygos lietuvių visuomeniniame gyvenime, redagavo „Rygos balsą“. 1924 m. persikėlė į Kauną, įstojo į Lietuvos universiteto Teisės fakultetą. Dirbo ELTA, rašė į spaudą. Nuo 1928 m. Berlyne buvo „Lietuvos Aido“, vėliau ELTA korespondentas. Mokėsi Berlyno universitete, gavo teisės mokslo daktaro laipsnį. Nuo 1933 m. – Klaipėdos krašto gubernatūros spaudos patarėjas. Daug rašė į Klaipėdos lietuvių spaudą – „Lietuvos keleivį“, Skaityti toliau..

GIESINGAS PAULIS (1891–1961)

Architektas. Gimė 1891 metais.
1916 metais atvyko į Klaipėdą. 1926 m. tapo vyriausiuoju miesto architektu ir aktyviai vadovavo visoms uostamiesčio statyboms. Tarpukariu uostamiestyje naujus statinius projektavęs P. Giesingas stipriai paveikė ir paskatino Klaipėdos bauhauzo vystymąsi. Architektas P. Giesingas modernioje architektūroje nevengė pasitelkti klinkerinių plytų, puošė jomis pastatų portalus. Tokiu būdu P. Giesingo statiniai įgavo neogotiško veržlumo, dinamikos ir puošnumo.
Neabejotinai jis suprojektavo vieną svarbiausių, ekspresyviausių Klaipėdos centro puošmenų Skaityti toliau..

GINTALAS PETRAS (1908–1971)

Petro Gintalo portretas
Petras Gintalas

Dramaturgas. Gimė 1908 m. vasario 12 d. Rubėžaičiuose (Telšių r.). 1927 m. baigė Telšių gimnaziją, studijavo LU Humanitarinių mokslų fakultete, mokėsi Valst. Teatro vaidybos studijoje. Mokytojavo Kaune, vaidino teatre, Klaipėdoje dirbo laikraščio redakcijoje. Bendradarbiavo antol. “Žemaičiai” (1938). Paskelbė ekspresionistinės stilistikos pjesę “Dinamo 1000 HP” (1930). “Dangaus svečias” (1937), “Spalių 9-oji” (1936).
1934-1939 m. redagavo Klaipėdoje leistą Klaipėdos krašto darbininkų Skaityti toliau..

GYLYS MINDAUGAS (1957–2020)

Mindaugas Gylys

Lietuvių dainininkas (baritonas), operos solistas, pedagogas, dėstytojas. Gimė 1957 m. liepos 27 d. Šalinskojė (Krasnojarsko kr., Rusija). 1983 m. baigė Lietuvos konservatoriją (E. Kaniavos solinio dainavimo klasę).
1983–1986 m. Klaipėdos liaudies operos, nuo 1987 m. Klaipėdos muzikinio teatro solistas.
1983–1995 m. dėstė Lietuvos muzikos akademijos (iki 1992 Lietuvos konservatorija) Klaipėdos fakultetuose, nuo 1996 m. dėstė Klaipėdos universitete.
Nuo 2018 m. buvo Klaipėdos miesto tarybos narys. Skaityti toliau..

GOCENTAS JONAS JURGIS (1897–1974)

Jono Jurgio Gocento portretas
Jonas Jurgis Gocentas

Lietuvos teisininkas, literatas, kraštotyrininkas, sakytojas, bibliofilas. Gimė 1897 m. gruodžio 23 d. Gardame, Naumiesčio valsčius. Evangelikų liuteronų Gocentų giminė kilusi iš Naujosios bažnytkaimio (Pakalnės apskritis). XIX a. persikėlė į Paprūsę Didžiojoje Lietuvoje.
1920 m. jis vienas pirmųjų nepriklausomybės kovų pašauktinių, kovėsi Giedraičių mūšyje su lenkais, iki 1922 m. pabaigos tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Demobilizuotas dirbo Lietuvos geležinkelių valdyboje, Skaityti toliau..

GOCENTAS JURGIS KRISTIJONAS (1945–2016)

Jurgis Kristijonas Gocentas

Inžinierius-konstruktorius, dviračių ir akademinio irklavimo sporto atstovas bei entuziastas. Gimė 1945 m. gruodžio 17 d. Tauragėje teisininko ir krašto veikėjo Jono Jurgio bei namų šeimininkės ir sargės Lėnos Elenos Srūgytės Gocentų šeimoje, buvo antrasis iš trijų sūnų.
Mažojo Jurgiuko krikšto tėvai buvo evangelikų liuteronų kunigas, o vėliau vyskupas Jonas
Viktoras su žmona Marta Račkauskaite Kalvanai. Po metų per Kalėdas šeima, kilusi iš Paprūsės lietuvininkų, iš Tauragės persikėlė į Klaipėdą – taip buvo atliktas sugrįžimo į tėvonijų kraštą istorinis aktas. Skaityti toliau..

GOKAITĖ – MAIRONIENĖ GENOVAITĖ (1941–2000)

Genovaitės Gokaitės-Maironienės portretas
Genovaitė Gokaitė-Maironienė

Choro dirigentė, pedagogė. Gimė 1941 m. birželio 17 d. Skapiškyje (Kupiškio r.). 1958 m. baigė Kupiškio vidurinę mokyklą. Mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje. 1962-1967 m. chorinį dirigavimą studijavo Vilniaus muzikos akademijoje. Baigusi studijas buvo paskirta į Klaipėdą, kur per 33 darbo metus tapo gerai žinoma ne tik Klaipėdos, bet ir visos Lietuvos kultūriniame gyvenime. Dirbdama Klaipėdos politechnikume, subūrė net keturis meno kolektyvus, suorganizavo dėstytojų kamerinį chorą. Metus dirbo Klaipėdos II vaikų muzikos mokykloje, Skaityti toliau..

GOLUBEVAS SAVELIJUS (1935–2007)

Savelijaus Golubevo portretas
Savelijus Golubevas

Fotografas marinistas. Gimė 1935 m. kovo 20 d. Panevėžyje. Į jūrą pradėjo plaukti būdamas 17 metų. Buvo jūreivis, bocmanas, radistas šifruotojas. Fotografija – jo pomėgis. Fotografavo paprastu fotoaparatu „Zenit“, niekada neturėjo fotolaboratorijos ar studijos. Laikomas jūros gyvenimo metraštininku, fiksavusiu jūrininkų ir žvejų kasdienybę. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Nors nebaigė fotografijos mokslų, daugelio respublikinių ir tarptautinių parodų dalyvis, konkursų laureatas, yra surengęs 7 personalines parodas Klaipėdoje, Rusijoje, Maputu. Skaityti toliau..

GRANAUSKAS ROMUALDAS (1939–2014)

Romualdas Granauskas

Prozininkas, dramaturgas, rašytojas. Gimė 1939 m. balandžio 18 d. (tikroji data kovo 18 d.) Mažeikiuose.
Mokėsi Šauklių pradinėje, Mažeikių 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1954 m. pradėjo spausdinti pirmuosius apsakymus. 1957 m. baigė Sedos darbo jaunimo mokyklą. 1957–1962 m. tarnavo sovietinėje armijoje. Mokėsi Klaipėdos jūreivystės mokykloje, Kauno politechnikos institute studijavo radioelektroniką (nebaigė).
Dirbo Mosėdyje, Skuode, Sedoje, Klaipėdoje, Mažeikiuose: šaltkalviu-remontininku, Skaityti toliau..

GRAŽYS BRONIUS (1934–2013)

Broniaus Gražio portretas
Bronius Gražys

Klaipėdos dramos teatro aktorius ir režisierius, KU Choreografijos katedros, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos vyriausias asistentas, Lietuvos teatro sąjungos narys.
Gimė 1934 m. sausio 5 d. Nečionių kaime, Kamajų valsčiuje (Rokiškio apskr.). 1952 m. baigė Užpalių vidurinę mokyklą. 1952-1956 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorije, 1966-1968 m. stažavosi Maskvos (Rusija) valstybiniame akademiniame mažajame teatre. Baigė Aukštuosius režisūros kursus.
1956-1963 m. – Marijampolės dramos teatro aktorius, Skaityti toliau..

GRENCAS (Grentz) GEORGAS (1914–1989)

Visuomenės ir kultūros veikėjas. Gimė 1914 m. spalio 15 d. Vologdoje, Rusijoje. Tėvas pirklys, iki I pasaulinio karo gyveno Peterburge. Prasidėjus karui, 1914 m. kaip vokietis ištremtas į Sibirą. Į Klaipėdos kraštą atvyko 1919 metais. Lankė Klaipėdos gimnaziją, vėliau – meno studijos Karaliaučiuje, Berlyne ir Hanoveryje. 1935-1939 m. – pagalbinis mokytojas Pagėgiuose. 1940 m. vedė mokytojo dukrą Hildegardą Bretšneider. 1945 m. išvyko gyventi į Vokietiją, kur dirbo  mokytoju. Aktyvus AdM draugijos (AdM draugija – 1948 m. Vakarų Vokietijoje įkurta visus buvusius klaipėdiškius vienijanti išeivių organizacija) veikėjas. 1965-1969 m. – AdM draugijos pirmininkas, vėliau – kultūros referentas ir Pagėgių kraštiečių skyriaus pirmininkas. Parašė nemažai straipsnių apie Klaipėdos ir jos krašto kultūrą, sukūrė eilių, iliustravo knygą.
Mirė 1989 m. sausio 2 d. Hildesheime (Vokietija).

GRIAUZDĖ KLEMENSAS (1905–1983)

Klemenso Griauzdės portretas
Klemensas Griauzdė

Dirigentas, kompozitorius. Gimė 1905 m. birželio 1 d. Rygoje. 1931 m. baigė Kauno muzikos mokyklą, 1941 m. Kauno konservatoriją, 1949 m. eksternu Lietuvos konservatoriją. Dirbo vargonininku, vadovavo chorams: 1933-1940 m. – Kauno centrinio „Jaunosios Lietuvos“, 1936-1946 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto choro vadovas, 1946-1949 m. – Klaipėdos muzikinės komedijos teatro meno vadovas ir dirigentas. Dėstė muziką Klaipėdos muzikos mokykloje, Lietuvos konservatorijoje, 1954-1958 m. – Kauno politechnikos instituto, Skaityti toliau..

GRICIUS STEPONAS (1936–1995)

Stepono Griciaus portretas
Steponas Gricius

Dirigentas, aranžuotojas, pedagogas. Gimė 1936 m. gruodžio 26 d. Klaipėdoje. 1955 m. baigęs Panevėžio muzikos mokyklą, įstojo į Lietuvos konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos akademija) neakivaizdinį skyrių. 1958 m. baigęs būtinąją karinę tarnybą, pasiliko tarnauti liktiniu Naujosios Vilnios kariniame orkestre. 1963 m. baigė Karinių dirigentų fakultetą prie Maskvos P. Čaikovskio valstybinės konservatorijos. Tarnavo Černiachovske (buv. Įsrutis) karinio orkestro dirigentu. Skaityti toliau..

GRIGOLAITIS JONAS ENDRIKIS (1902–1957)

Teisininkas, žurnalistas, visuomenės veikėjas. Gimė 1902 m. gegužės 30 d. Poviliuose (Šilutės r.). Mokėsi Klaipėdos lietuvių gimnazijoje. 1927 m. įstojo VDU Evangelikų teologijos fakultetą, vėliau perėjo į Teisės fakultetą, kurį baigė 1931 metais. 1932-1934 m. vadovavo Klaipėdos krašto tautinei lietuvių jaunimo sąjungai „Santara“, tais pačiais metais dirbo Klaipėdos krašto dienraščio „Lietuvos keleivis“ ir „Vakarai“ vyriausiuoju redaktoriumi, 1934 m. buvo vokiečių dienraščių „Ostseebeobachter“ ir 1936-1938 m. „Baltischer Beobachter“ (ar „Memeler Beobachter“) vyriausiuoju redaktoriumi. 1939 m. – ELTA Klaipėdos skyriaus vedėjas, vėliau atstovas Rytprūsiams, o 1940 m. – ELTA redaktorius Kaune. Skaityti toliau..

GRIGOLAITYTĖ – KONDRATAVIČIENĖ ELENA (1910–1995)

Elenos Grigolaitytės – Kondratavičienės portretas
Elena Grigolaitytė – Kondratavičienė

Lietuvininkų savimonės ir etninių tradicijų puoselėtoja. Elena Grigolaitytė – Kondratavičienė (tikr.  Lena Grigoleit) Gimė 1910 m. birželio 19 dieną Bitėnuose. Augo Kaizerio Vilhelmo valdomame Reiche: mokykloje kabėjo jo nuotrauka, o vaikai per Kaizerio gimtadienį dainuodavo patriotines dainas.
Jos gyvenimo etapus daugiausia lėmė gimimo vieta – Bitėnų kaimas prie Rambyno kalno ir politiniai įvykiai: du pasauliniai karai, Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos, sovietinė okupacija, tremtis į Sibirą, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas 1990 metais. Skaityti toliau..

GRINCEVIČIUS ROMUALDAS (1922–1987)

Romualdo Grincevičiaus portretas
Romualdas Grincevičius

Teatro aktorius. Gimė 1922 m. liepos 30 d. Kaune. 1948 m. baigė Kauno dramos teatro studiją. Nuo 1948 m. – Klaipėdos dramos teatro aktorius ir Klaipėdos kultūros namų lėlių teatro režisierius. Daugiausia sukūrė charakterinių vaidmenų, žymesni: Šablovas (A. Ostrovskio „Vėlyvoji meilė“, 1948), Fabricijus (C. Goldoni „Viešbučio šeimininkė“, 1949), Raspliujevas (A. Suchovo-Kobylino „Krečinskio vestuvės“, 1950), Lundyševas (J. Kačergos „Laiko meistrai“, 1967), Pobedonosikovas (V. Majakovskio „Pirtis“, 1970), Skaityti toliau..