DACHAS SIMONAS (1605–1659)

Simono Dacho portretas
Simonas Dachas

Vienas iš pirmųjų Klaipėdos poetų, tapusių garsiu Rytprūsių dainiumi. Gimė 1605 m. liepos 29 d. Klaipėdoje Bachmano dvarelyje. 1626–1630 m. Karaliaučiaus universitete studijavo filosofiją bei teologiją. 1633-1639 m. Karaliaučiaus katedros mokyklos mokytojas, nuo 1640 m. universiteto profesorius, 1656 m. – rektorius. Garsėjo lotyniškais ir vokiškais proginiais eilėraščiais bei scenos veikalais. 1635 m. atvykus į Karaliaučių Lenkijos karaliui Vladislovui IV, buvo parodytas jo sceninis veikalas „Cleomedes“ (Kleomedas). Vokiečių kalba yra parašęs per tūkstantį, lotynų kalba Skaityti toliau..

DAPKEVIČIUS ALEKSANDRAS (1929–2007)

Aleksandro Dapkevičiaus portretas
Aleksandras Dapkevičius

Fotomenininkas. Gimė 1929 m. vasario 28 d. Sedoje (Mažeikių r.). Nuo 1957 m. apsigyveno Klaipėdoje. 1968 m. pradėjo dirbti fotografu gyventojų buitinio aptarnavimo kombinate „Gražina“. Amatas netruko peraugti į didelį pomėgį – jau 1969-1970 m. dalyvavo pirmosiose parodose.
1973 m. tapo Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariu, 1999 m. jam suteiktas Lietuvos fotomenininkų sąjungos garbės nario vardas, Skaityti toliau..

DAUKANTAS TEODORAS (1884–1960)

Teodoro Daukanto portretas
Teodoras Daukantas

Politinis ir karinis veikėjas, brigados generolas, visuomenės veikėjas, Jūrų karininkas, vienas iš Lietuvos jūrininku sąjungos įkūrėjų. Gimė 1884 m. rugsėjo 20 dieną, Peterburge. Čia baigęs gimanziją, 1903-1918 m. tarnavo Rusijos kariniame laivyne. 1914 m. sidabro medaliu baigė Sankt Peterburgo karinę jūrų akademiją. Dar po penkerių metų jau generalinio konsulo sekretorius Kaukaze. 1919-1922 m. tarnavo anglų ir olandų laivo kapitono padėjėju, kapitonu. 1922 m. grįžo į Lietuvą, buvo Aukštųjų karininkų kursų Kaune mokslo dalies vedėjas. Skaityti toliau..

DAUKŠIENĖ VIRGINIJA (1957–2015)

Virginijos Daukšienės portretas
Virginija Daukšienė

Gydytoja, pulmonologė, tuberkuliozės filialo vadovė. Gimė 1957 m. liepos 6 d. Kelmėje. Plungėje baigė vidurinę mokyklą, 1976-1982 m. studijavo Kauno medicinos institute bei 1983 m. atliko terapijos specialybės internatūrą Šilutės rajono centrinės ligoninės bazėje.
Pirmoji darbovietė buvo Šilutės tuberkuliozės ligoninė, kurioje dirbo gydytoja ftiziatre.
Nuo 1986 m. rugsėjo 1 d. pradėjo dirbti Klaipėdos tuberkuliozės dispanseryje gydytoja ftiziatre. Po pusės metų gabi gydytoja ir organizatorė paskirta Tuberkuliozės dispanserio vyriausiojo gydytojo pavaduotoja Skaityti toliau..

DELTUVA ANDRIUS (1936–2017)

Andrius Deltuva

Karikatūristas, grafikas, dailininkas. Gimė 1936 m. lapkričio 28 d. Kaune, Šančiuose. 1961 m. įgijo aukštojo mokslo diplomą Lietuvos žemės ūkio akademijos Mechanizacijos fakultete, o Vilniaus dailės instituto Kauno taikomosios dailės fakultete 1974 m. baigė interjero specialybės studijas.
1961–1979 m. dirbo moksliniu bendradarbiu, vyr. inžinieriumi, dailininku Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslinių tyrimų institute. 1979–1980 m. dirbo meniniu redaktoriumi, dailininku Kauno fotografijos galerijoje. 1980–1997 m. – dailininku Kauno autotransporto įmonėje „Aušra“. Skaityti toliau..

DERVOJEDAITIENĖ – IEŠMANTAITĖ ELENA (1905–1987)

Poetė, prozininkė. Gimė 1905 m. kovo 4 d. Daugėlaičiuose (Vilkaviškio r.). 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, išeivijoje 1954 m. išleido romaną “Grandinės” vieną dalį, 1956 m. – antrą dalį “Gedimino kalno pavėsyje”, eilėraščių rink. “Svetimoj šaly”. Jaunystėje eilėraščius ir prozą Baltijos Žuvėdros slapyvardžiu spausdino “Naujojoje vaidilutėje”, “Lietuvos keleivyje”, “Argentinos lietuvių balse”, “Drauge” ir kt. Nuo 1931 m. iki 1939 m. gyveno Klaipėdoje ir dirbo pašto valdininke. Pamilusi pajūrį, rašė eilėraščius, romantiškus vaizdelius, apybraižas, kurias publikavo tuometinėje Klaipėdos spaudoje “Vakarai”, “Pajūris”.
Mirė 1987 m. sausio 24 d. Valencoje (Venesuela).

DIDŽYS VALTERIS (1896–1977)

Lietuvos ir Australijos visuomenės veikėjas, gydytojas, buriuotojas. Gimė 1896 m. lapkričio 16 d. Unguroje (dab. Vengoževas, Lenkija). Baigė Tilžės gimnaziją, Miuncheno universiteto medicinos fakultetą. 1923 m. tapo daktaru. 1918 m. – vienas Mažosios Lietuvos tautinės tarybos steigėjų ir narių, Tilžės akto signataras. 1918-1920 teikė paramą besikuriančiai Lietuvos Respublikos kariuomenei. 1924-1939 m. gyveno Klaipėdoje. 1924-1939 m. dirbo geležinkelio ruožo gydytoju. Pirmasis ėmė organizuoti krašto lietuvių mokyklas. Lietuvių gydytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas. Skaityti toliau..

DIRGĖLA POVILAS (1941–2004)

Povilo Dirgėlos portretas
Povilas Dirgėla

Prozininkas. Gimė 1941 m. gruodžio 23 d. Žvaginiuose (Klaipėdos r.). 1956-1965 d. studijavo Kauno medicinos institute, dirbo gydytoju Plungėje, vėliau Klaipėdoje. Noveles pradėjo spausdinti 1970 m., debiutavo kartu su broliu parašyta knyga „Žaibai gęsta rudenį“ (1971). Su broliu Petru paskelbė novelių „Aistrų atlaidai“ (1979), apysakų „Pasimatymai“ (1973), romanų „Likime, keliauk sau“ (1976), „Šalavijų kalnas“ (1977), „Pogodalis“ (1978), „Šermenų vynas“ (1980). Skaityti toliau..

DIRSIENĖ-MAŽRIMAITĖ ELENA (1914–1993)

Dainininkė (sopranas), pedagogė. Gimė 1914 m. rugpjūčio 29 d. Liepojoje (Latvija).
1940 m. baigė Kauno konservatoriją. 1940-1942 m. Valstybės teatro, 1942-1945 m. Vilniaus operos trupės, 1945-1949 m. Klaipėdos muzikinės komedijos teatro solistė. 1945-1954 m. dėstė Klaipėdos, 1954–1958 m. Vilniaus J. Tallat Kelpšos muzikos mokykloje, 1958-1990 m. Lietuvos konservatorijoje.
Sutuoktinis gydytojas Alfonsas Dirsė. Mokinės: Nijolė Ambrazaitytė, Giedrė Kaukaitė, Elena Saulevičiūtė. Skaityti toliau..

DOMARKAS JONAS (1934–2020)

Jonas Domarkas

Lietuvos kompozitorius, pedagogas. Gimė 1934 m. gegužės 23 d. Liepgiriuose (Kartenos vls., Kretingos aps.).
Baigęs Aleksandravo pradžios mokyklą, 1942–1949 m. mokėsi Kartenos progimnazijoje, 1949–1953 m. – Klaipėdos muzikos mokykloje. 1958 m. baigė Lietuvos konservatorijos muzikos teorijos, 1970 m. – kompozicijos klasę. Eduardo Balsio mokinys. 1958–1959 m. buvo Šiaulių muzikos mokyklos, 1958–1971 m. – Šiaulių pedagoginio instituto, 1971–1975 m. Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos muzikos fakulteto, 1975–1995 m. Lietuvos konservatorijos Klaipėdos Skaityti toliau..

DOMŠAITIS PRANAS (1880–1965)

Prano Domšaičio portretas
Pranas Domšaitis

Dailininkas. Gimė 1880 m. spalio 15 d. Kropynose (Karaliaučiaus aps.). Gimęs Mažosios Lietuvos ūkininkų šeimoje, iki 27 metų dirbo tėvų ūkyje. Labai anksti pradėjo piešti. 1905 m. mėgino stoti į Karaliaučiaus meno akademiją. Tik gavęs Makso Lybermanno rekomendaciją, studijavo joje 3 metus. 1910-1912 m. tobulinosi Loviso Corintho dirbtuvėje Berlyne. Vėliau studijavo ir dirbo Londone, Amsterdame, Florencijoje. Grupinėse parodose pradėjo dalyvauti nuo 1910, dažniausiai Berlyne. 1913 m. – kita labai svarbi paroda Volkwango muziejuje Essene. Skaityti toliau..

DONSKIS LEONIDAS (1962–2016)

Leonido Donskio portretas
Leonidas Donskis

Filosofas, kultūros kritikas, socialinių mokslų daktaras, politikos teoretikas ir komentatorius. Gimė 1962 m. rugpjūčio 13 d. Klaipėdoje.
1973-1980 m. mokėsi Klaipėdos 19-oje (dabar – Martyno Mažvydo) vidurinėje mokykloje. 1985 m. baigė lietuvių filologiją ir teatro pedagogiką LVK Klaipėdos fakultete, 1987 m. – filosofiją VU. 1987-1990 m. VU Filosofijos katedros aspirantas, 1997-1999 m. – Helsinkio (Suomija) universiteto doktorantas.
1991-1997 m. Klaipėdos universiteto Filosofijos katedros vedėjas, Skaityti toliau..

DREVINIS PAULIUS (1919–1990)

Pauliaus Drevinio portretas
Paulius Drevinis

Poetas. Gimė 1919 m. spalio 13 d. Gulbinuose (Biržų r.). 1935 m. spaudoje debiutavo dainingais eilėraščiais. Studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Penktame kurse 1948 m. buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą, iš kur grįžo po 8 metų. 1958 m. baigė lituanistikos studijas VU. Pirmasis eilėraščių rinkinys „Kryžkelė kelių plačių“ išėjo 1966 metais. Kiti rinkiniai: „Tėviškės eglės“ (1971), „Veidai ir vardai“ (1975), „Peizažai“ (1979), „Vėl kartojas gyvenimas“ (1982), „Žaliu žaliuosiu uosiu“ (1985). Jau po mirties paskelbti Skaityti toliau..