BALTRIS ANSAS (JAUNESNYSIS) (1884–1954)

Ansas Baltris jaunesnysis

Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, evangelikų liuteronų sakytojas, vėliau kunigas. Gimė 1884 m. gruodžio 29 d. Letūkuose (Klaipėdos apskr.).
Baigė pradinę mokyklą. Savarankiškai pasiruošęs išlaikė keleto gimnazijos klasių kursą ir toliau savo žinias tobulino savarankiškai.
Jau jaunystėje įsijungė į lietuviškų draugijų veiklą. Gyvendamas Klaipėdoje redagavo laikraščius: 1911–1913 m. „Apžvalga“, 1919–1923 m. „Prūsų lietuvių balsas“, 1920–1922 m. „Rytojus“. Buvo liberalių pažiūrų. Puoselėjo Mažosios Lietuvos autonomijos idėją, Skaityti toliau..