AŠMYS MIKELIS (1891–1918)

Mikelis Ašmys

Publicistas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas. Gimė 1891 m. gruodžio 6 d. Poviluose (Šilutės apskritis). Jis buvo vienas šviesiausių Klaipėdos krašto jaunų lietuvių patriotų tuo metu, kai šis kraštas buvo tvirtoje vokiečių rankoje.
1898-1905 m. lankė Kintų triklasę mokyklą. Baigęs mokyklą ir pasiruošęs savarankiškai, 1906 m. išvyko į Klaipėdą tęsti mokslų gimnazijoje. Besimokydamas gimnazijoje įsijungė į Viliaus Gaigalaičio vadovaujamą „Sandoros“ draugijos veiklą Skaityti toliau..