ANYSAS JONAS (1899–1985)

Jono Anyso portretas
Jonas Anysas

Visuomenės veikėjas. Gimė 1899 m. gegužės 28 d. Kintuose (Šilutės aps.). Martyno Anyso jaunesnysis brolis. Pašauktas į Vokietijos kariuomenę, dalyvavo I pasauliniame kare. Gimnazijos mokslus pradėjo Klaipėdoje. Kartu dirbo Klaipėdos gubernatūroje vertėju ir pasų skyriaus sekretoriumi. 1929 m. persikėlė į Kauną, baigė gimnaziją. Trumpai dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje ūkio vedėju. 1934 m. baigęs Vienos (Austrija) Konsuliarinę akademiją, paskirtas Klaipėdos krašto lietuvių Direktorijos referantu. Skaityti toliau..