BUNTINAS FRICAS (Pričkus) BERNARDAS (1904–1966)

Frico (Pričkaus) Bernardo Buntino portretas
Fricas (Pričkus) Bernardas Buntinas

Buriuotojas, visuomenės veikėjas. Gimė 1904 m. birželio 21 d. Žardėje (Klaipėda).
Nuo 1924 m. įsijungė į jūrų skautų veiklą, kartu su Martynu Braku, Kristupu Plonaičiu, Eriku Purvinu bei kitais mažlietuviais kūrė pirmąjį jūrų skautų vienetą Klaipėdoje. 1926-1929 plaukiojo jūrų skautų jachta „Budys“.
VDU studentų korporacijos „Mažoji Lietuva“ narys.
1932-1935 Klaipėdos uosto valdybos inžinierius.
Dalyvavo pirmuose Lietuvos buriuotojų plaukimuose Baltijos ir Šiaurės jūrose su jachtomis „Gulbė”, „Vytis”. 1932-1934 m. plaukė ilgiausiuose tuo metu plaukimuose „Gulbe“ Kopenhaga–Geteborgas, Londonas–Oslas, plaukime į Stokholmą.
1935 m. Klaipėdos jachtklubo valdybos narys. LBS vicepirmininkas. Tais pačiais metais būdamas jachtos „Vytis“ vadu dalyvavo tarptautinėje Fårösund regatoje. 1936 m. naujai įkurtos buriavimo mokyklos Klaipėdoje viršininkas. Metų pabaigoje išrinktas į Lietuvos buriavimo sąjungos valdybą. 1937 m. Buriavimo mokyklos Klaipėdoje lektorius. Tais pačiais metais su „Žalčių karaliene“ savo klasėje pirmas finišavo regatoje aplink Gotlandą.
Po II pasaulinio karo atvyko į Torontą, kur aktyviai įsitraukė į lietuvių išeivijos visuomeninę veiklą. Buvo lietuvių
evangelikų liuteronų „Vilties“ parapijos pirmininkas, jūrų skautų rėmėjas. Jam nemažai talkino žmona Grita.
Mirė 1966 m. birželio 13 d. Čikagoje. Palaidotas Toronte, Šv. Jono lietuvių kapinėse.