BRŪVELAITIS JURGIS (1900–1995)

Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas. Gimė 1900 m. vasario 24 d. Dinviečiuose, Klaipėdos apskritis.
Baigė Tauragės mokytojų seminariją. Nuo 1921 m. Šaulių sąjungos V partizanų grupės Klaipėdos krašto vadas, Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto reikalų vedėjas. Per 1923 m. Klaipėdos sukilimą Šilutės apskr. komendantas. 1923 m. suorganizavo Šaulių sąjungos Klaipėdos krašto rinktinę, iki 1934 m. pabaigos jos vadas. Šios sąjungos laikraščių: 1924-1925 m. „Klaipėdos sargas“, 1926-1931 m. „Klaipėdos garsas“ redaktorius. Nuo 1932 m. gegužės mėn. iki 1935 m. rugsėjo mėn. IV Klaipėdos krašto seimelio narys. 1934 m. gruodžio mėn. – 1935 m. lapkričio mėn. Klaipėdos krašto Direktorijos pirmininkas. Kaune vykstant Klaipėdos krašto nacių partijų bei smogikų vadų teismui (Neumanno-Sasso byla), o hitlerinei Vokietijai plėtojant antilietuvišką propagandą, provokiškas Seimelis 1935 m. balandžio mėn. jo vadovaujamai Direktorijai pareiškė nepasitikėjimą ir ji 1935 m. lapkričio 27 d. buvo atstatydinta.
Vėliau – Klaipėdos medžio apdirbimo įmonės „Medis“ vadovas. Nuo 1938 m. vadovavo Klaipėdos krašto „Giedotojų sąjungai“. Naciams 1939 m. kovo mėn. okupavus Klaipėdos kraštą prisitaikė prie jų tvarkos ir lietuviškoje veikloje nedalyvavo. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją, vėliau apsigyveno Kanadoje.
Mirė 1995 m. kovo 26 d. Kanadoje.