BROCK PAUL (1900–1986)

Paul Brock

Jūrininkas, rašytojas. Gimė 1900 m. vasario 21 d. Pagulbiniuose (Vokietijos imperija).
Rašytojo prosenelis buvo Reino laivininkas, su Napoleono Didžiąja armija 1812 m. atkeliavęs prie Nemuno ir čia vedęs zalcburgiečių palikuonę. Rašytojo tėvas Johanas buvęs jau trečios kartos laivininkas, turėjęs savo medinį tristiebį kuršlaivį ir juo plaukiojęs krašto upėmis.
1900 m. J. Brokas išsimokėtinai įsigijo dvarelį Viešvilėje, o paskutinį įnašą sumokėjo 1914 metais, o po poros savaičių prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, į kraštą įsibrovę Rusijos kariškiai J. Broko dvarelį sudegino. Laivininkas liko be savo nuosavybės ir pastogės.
1914–1915 m. žiemą jam su šeima teko praleisti lede įšalusiame mediniame kuršlaivyje. Kitą vasarą Paulius jau plaukiojo upėmis kaip šturmanas tėvo laive. 1917 m. Piliavoje jis gavo oficialias laivavedžio (šturmano) teises (patentą), galop įsigijo ir savo laivą, su kuriuo plaukiojo mariomis ir krašto upėmis.
Pirmojo pasaulinio karo paskutiniais mėnesiais (1918 m. rugsėjį) P. Brokas buvo mobilizuotas į Vokietijos karinį jūrų laivyną ir pradėjo studijas Jūrų akademijoje Kylyje. Karui pasibaigus, nepanoro likti laivyne ir grįžo atgal prie Nemuno. Ten neužsibuvo, panoręs aplankyti tolimus kraštus. Kaip jūreivis plaukiojo su įvairiais laivais, pasiekė net Rytų Aziją.
Po ilgų plaukiojimų 1929 m. grįžo į Vokietiją, kur Kelne pradėjo studijuoti pedagogiką ir psichologiją bei pradėjo rašyti apysakas. Jau tapęs žinomu žurnalistu, grįžo į Tilžę, kur buvo apsigyvenę jo brolis ir seserys.
Vieną pirmųjų savo didesnių veikalų „Laivininkas Mikelis Austynas“ išleido 1935 m. Karaliaučiuje. 1937 m. parašė žymųjį romaną „Upė teka“, kuris vėliau ne kartą buvo leidžiamas naujai. Gausius ir įdomius P. Broko rašinius spausdino įvairūs laikraščiai.
1939 m. rugpjūčio 22 d. jis buvo mobilizuotas į nacistinės Vokietijos karinį jūrų laivyną ir tarnavo Klaipėdoje. Vėliau gelbėjo žinomo žurnalisto reputacija, apsaugojusi nuo daugelio karo jūrininkų lemties – žūties vandenyse.
1943–1944 m. Goethes fondas skyrė P. Brockui Herderio premiją. Pokariu gyveno įvairiose Vokietijos vietose, rašė ir leido vis naujus savo kūrinius. 1953 m. apsigyvenęs Hamburge, pradėjo bendradarbiauti su ten įsikūrusiomis Rytprūsių išeivių organizacijomis. Per tris dešimtmečius jis parašė apie 700 straipsnių ir 500 recenzijų. Jo literatūrinį palikimą sudaro daugiau nei 15 knygų. Kūriniuose daugiausiai vaizduojamas jo gimtasis kraštas.
1944 m. į biblioteką buvo atkeltos Augustės Viktorijos licėjaus mokinės. Paskutinės knygos skaitytojams buvo išduotos 1944 m. rugpjūčio pradžioje.
Pokariu pastate įsikūrus Karininkų namams puošnus bibliotekos pastatas, ypač jo visu, labai nukentėjo.
Kaip raštingas žmogus P. Brokas darbavosi nacių propagandos tarnyboje, kurdamas reikiamus raštus. Pokariu gyveno įvairiose Vokietijos vietose, rašė ir leido vis naujus savo kūrinius. 1953 m. apsigyvenęs Hamburge, pradėjo bendradarbiauti su ten įsikūrusiomis Rytprūsių išeivių organizacijomis, rašė į jų leidinius, dažnai prisimindamas savo vaikystę prie Nemuno ir senų laikų plaukiojimus. Nuėjęs ilgą ir nuotykingą gyvenimo kelią, tapęs populiariu rašytoju.
Mirė 1986 m. spalio 26 d. Bad Segeberge (Vakarų Vokietija).