BRĖSKIS ADOLFAS (1938–2016)

Adolfo Brėskio portretas
Adolfas Brėskis

Lietuvos inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras. Gimė 1938 m. vasario 26 d. Genėtiniuose, Raguvos valsčius.
1955 m. baigė Raguvos vidurinę mokyklą. 1960 m. baigė Kauno politechnikos institutą (dabar Kauno technologijos universitetas) Mechanikos fakultetą. 1961-1964 m. – Kauno politechnikos institute aspirantūrą (dabar doktorantūra). 1969 m. technikos mokslų kandidatas. 1960-1961 m. dirbo asistentu Kauno politechnikos institute. 1966-1976 m. Kauno politechnikos instituto Klaipėdos fakulteto mechaninių disciplinų katedros vedėjas. 1971 m. docentas. 1975-1978 m. fakulteto prodekanas, 1978-1991 m. dekanas. 1991-1997 m. Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto dekanas, 1993 m. laikinasis universiteto
rektorius, 1991-2007 m. prorektorius.
Išrado įrenginį įtempimų relaksacijai aukštose temperatūrose tirti (1963 m.). Paskelbė mokslinių darbų iš energetinių įrenginių medžiagų ilgalaikio stiprumo.
Mirė 2016 m. lapkričio 14 d. Klaipėdoje.