BOESE GUSTAV (1878–1943)

Realistinės tapybos dailininkas, vadinamas „Klaipėdos krašto namų dailininku“. Gimė 1878 m. kovo 19 d. Šverine prie Vartos (dab. Skviežina Lenkijos Liubušo vaivadijoje).
Mokėsi Berlyno dailiųjų amatų mokykloje, vėliau tame pačiame mieste dirbo laisvuoju menininku. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo pašauktas į Vokietijos kariuomenę, Karaliaučiuje įgijo pirminį karinį apmokymą. Vėliau jo dalinys buvo dislokuotas Klaipėdoje, o 1916 m. perkeltas į Prancūziją, kur dalyvavo didžiuliame Verdeno mūšyje. Jis buvo sužeistas, po to demobilizuotas.
Klaipėdą jis pamėgo nuo 1914 m., pradėjęs šiame mieste karinę tarnybą. Nuo 1919 m. iki 1924 m. vasaromis jis nuolat gyvendavo ir kurdavo Klaipėdoje. Tapė Klaipėdos, Kuršių nerijos peizažus, portretus. Dailininkas šiam miestui išliko ištikimas ir tada, kai visi kiti veržėsi į Kuršių neriją.
Priklausė Nidos dailininkų kolonijai. 1924 m. išvyko iš Lietuvos Respublikos priklausomybėn perėjusio Klaipėdos krašto, o 1939 m. vėl į jį sugrįžo. Antrojo pasaulinio karo metais su žmona pasitraukė į Berlyną.
Dailininkas buvo pamėgęs Klaipėdos kraštą, peizažai ir klaipėdiškių portretai sudaro jo kūrybinio palikimo didžiąją dalį. Paveikslai išblaškyti po privačias kolekcija, atsidūrusi sunkioje finansinėje padėtyje menininko našlė pokaryje dar nemažai jų iš šeimos rinkinio pardavė.
2011 m. Klaipėdos kraštiečių organizacija AdM savo archyvą perdavė ilgalaikei panaudai Klaipėdos apskrities viešajai I. Simonaitytės bibliotekai, jame yra ir Gustav Boese kūrinių.
Mirė 1943 m. Berlyne.