BLŪŠIUS VYTAUTAS (1930–2019)

Vytautas Blūšius

Chorvedys, muzikas, kompozitorius, pedagogas, docentas. Gimė 1930 m. vasario 16 d. Ūdrupio kaime (Marijampolės rajone). 1937–1941 m. mokėsi Kūlokų (Marijampolės r.) pradinėje mokykloje, 1943–1947 m. – Liudvinavo (Marijampolės r.) progimnazijoje, 1948–1951 – Kauno 3-ioje darbo jaunimo vidurinėje mokykloje.
Baigęs mokyklą, įstojo į Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokyklą. Ten studijavo choro dirigavimo meno paslaptis (1948–1952 m.), bei kompoziciją (1952–1956 m.). 1957–1961 m. studijavo choro dirigavimą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje.
1951–1955 m dirbo Kauno 34-ojo ir 36-ojo vaikų darželių muzikos vadovu, o 1955–1959 m. – Kauno S. Nėries vidurinės mokyklos muzikos mokytoju, choro ir orkestro vadovu. 1959–1961 m. dirbo Kauno vaikų muzikos mokyklos mokytoju bei direktoriaus pavaduotoju, o 1961–1963 m. – Kauno specialiosios vidurinės muzikos mokyklos direktoriumi. 1963–1973 m. vadovavo Kauno Juozo Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklai.
Nuo 1973 m. rudens – Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų vyr. dėstytojas, 1974–1983 m. – muzikos mokytojų specialybės neakivaizdinio skyriaus choro studijos vadovas, 1975–1987 m. – Kultūros fakulteto dekanas, nuo 1977 m. – e. doc. pareigas, nuo 1987 m. – docentas, 1987–1995 m. – fakultetų prorektorius studijų ir bendriesiems reikalams, nuo 1995 m. – Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Chorvedybos katedros docentas, Menų fakulteto muziejaus steigėjas ir vadovas.
Muzikos mokymo įstaigose išugdė būrį chorvedžių. Parašė nemaža straipsnių ir chorų koncertų recenzijų, parengė ir išleido mokslinių metodinių darbų ir mokymo priemonių. Sukūrė per 140 vokalinių ir instrumentinių kūrinių, harmonizavo lietuvių liaudies dainų. Maestro yra 44 originalių dainų chorams, ansambliams, solistams autorius, sukūręs 2 kantatas chorui ir orkestrui: „Mokyklinė kantata“, „Sakmė apie dainą“, harmonizavęs daugiau nei 60 lietuvių, latvių, baltarusių liaudies dainų, aranžavęs 9 liaudies šokius bei sceninius vaizdelius. Jo kūrybos kraitėje – 22 instrumentiniai kūriniai orkestrams, ansambliams bei įvairiems instrumentams.
Buvo Kauno miesto dainų švenčių organizatorius ir vyr. dirigentas. Chorų apžiūrų ir konkursų žiuri pirmininkas arba narys, Kauno miesto liaudies deputatų tarybos deputatas, Kauno ir Klaipėdos miestų chorvedžių tarybos pirmininkas, respublikinių dainų švenčių konsultantas, respublikinių ir Baltijos respublikų studentų dainų švenčių „Gaudeamus“ chorų tvarkytojas ir režisierius Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, valstybinių egzaminų komisijų pirmininkas ir narys, Stasio Šimkaus chorų konkursų Klaipėdoje iniciatorius ir organizatorius.
1964 m. apdovanotas Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu, 1965 m. suteiktas LR nusipelniusio mokytojo vardas, 1980 m. apdovanotas Kultūros žymūno ženklu.
Mirė 2019 m. vasario 18 d. Klaipėdoje. Palaidotas Lėbartų kapinėse.