BLOTNAS MIKALOJUS (Nicolaus Blothno) (~1530–1587)

Raštijos veikėjas, evangelikų liuteronų kunigas, giesmių kūrėjas. Gimė apie 1530 m. Balatnoje (dab. Varanavas, Baltarusija).
Istorikai mano, kad M. Blotnas į Mažąją Lietuvą atvyko iš LDK. Iki 1557 m. jis buvo pirmasis Klaipėdos Laukininkų bažnyčios evangelikų kunigas. Vėliau iš Klaipėdos perkeltas į Pilupėnus, kur kunigavo trisdešimt metų. M. Blotnas eiliavo giesmes, žinoma jo laidotuvių giesmė “Jau smertis est išgalėta“ išspausdinta 1570 m. M. Mažvydo giesmyne „Giesmės krikščioniškos“. Lietuvių literatūros istorijoje tai pirmoji originali (neverstinė) giesmė, paliudyta autoriaus pavarde.
Mirė 1587 m. kovo mėnesį Pilupėnuose, Stalupėnų apskritis, Mažoji Lietuva (dab. Nevska, Kaliningrado sritis).