BIRONTIENĖ ZINA (1960–2018)

Zina Birontienė

Mokslininkė, pedagogė, docentė, socialinių mokslų daktarė. Gimė 1960 m. gegužės 12 d. Kelmės r. Želvių kaime. Puikiai baigusi vidurinę mokyklą, sportiška ir drąsi mergina pasirinko sporto pedagogės kelią. 1982 m. baigė Lietuvos kūno kultūros akademiją (dabar Lietuvos sporto universitetas) ir įgijo trenerės-dėstytojos specialybę. Baigusi mokslus 1982 m. pradėjo dirbti Klaipėdos vaikų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ plaukimo trenere-auklėtoja. 2002 m. Klaipėdos universitete baigė Fizinio ugdymo pedagogikos magistrantūros studijas, o 2006 m. apgynė daktaro disertaciją „Priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio brendimo edukacinis skatinimas“ bei įgijo pedagogikos (edukologijos) mokslų daktaro laipsnį. 1982 m. buvo pakviesta dirbti Klaipėdos universitete, Kūno kultūros katedroje: pradžioje – asistente, nuo 2005 m. – docente. 2009–2011 m. ėjo Kūno kultūros katedros vedėjo pareigas.
Vadovaudama Kūno kultūros katedrai, telkė bendruomenę akademiniam darbui, kūrė ir puoselėjo tradicijas, tobulino studijų programas. Docentė buvo viena iš aktyviausių Klaipėdos universiteto Kūno kultūros katedros dėstytojų: kartu su bendraautoriais paskelbė per 30 įvairių straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje. Jos mokslinių tyrimų kryptis – ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinis ugdymas, vaikų ir jaunimo fizinė būklė. 2011 m., tapus Lietuvos olimpinės akademijos nare, mokslinių tyrimų kryptis pasipildė olimpinio ugdymo tema. Kasmet dalyvaudavo tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose, skaitė pranešimus, organizavo autorinius seminarus ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Buvo labai kūrybinga asmenybė. Mėgo kurti eilėraščius – ne vienas kolega džiaugėsi jos ypatinga dovana – taikliais tik jam skirtais posmais. Turėjo gražų balsą. Daug keliavo.
Mirė 2018 m. rugpjūčio 20 dieną Klaipėdoje. Palaidota Lėbartų kapinėse.