BINDOKAITĖ-KERNAUSKIENĖ ELENA (1899–1990)

Elena Bindokaitė-Kernauskienė

Aktorė. Gimė 1899 m. vasario 2 d. Vilkaviškyje.
1926–1929 m. mokėsi Valstybės teatro Vaidybos mokykloje, Boriso Dauguviečio kurse.
1919-1931 m. vaidino Kauno teatruose (1929–1931 m. Valstybės teatre). Šiaulių dramos teatre dirbo nuo 1931–1959 metų. Įsteigė ir 1946–1965 m. vadovavo Šiaulių miesto Vaikų teatrui. Sukūrė per 200 vaidmenų, iš jų svarbesni: Dorina (Moliere „Tartiufas“), Danguolė (V. Mykolaičio – Putino „Valdovas“, abu 1932), Luiza (F.Schillerio „Klasta ir meilė“, 1941) Klimanskienė (A. Griciaus „Karšta vasara“, 1955), Senelė (A. Kasonos „Medžiai miršta stovėdami“, 1957) ir kt.
Parašė ir režisavo pasaką vaikams „Gintaro lazdelė“ (1957).
Apdovanota Garbės ženklo ordinu.
Mirė 1990 m. vasario 10 d. Klaipėdoje.