BILIŪNAS KAZIMIERAS (1919–1979)

Kazimiero Biliūno portretas
Kazimieras Biliūnas

Obojininkas, pedagogas. Gimė 1919 m. vasario 16 d. Švendriškiuose (Jurbarko r.). Baigęs Vilniaus muzikos mokyklą, buvo pakviestas į B. Dvariono vadovaujamą Kauno radiofono simfoninį orkestrą, obojaus specialybę studijavo Kauno konservatorijoje. 1948 m. baigęs konservatoriją, atvyko į Klaipėdą. Uostamiestyje prasidėjo jo, talentingo birbynės ir obojaus pedagogo bei visuomenininko, kelias. Muzikos mokykloje buvo liaudies instrumentų skyriaus vedėjas, nuo 1951 iki 1979 m. vadovavo birbynės klasei. Per 31 pedagoginio darbo metus muzikos mokykloje jis parengė nemažai obojininkų, birbynininkų. K. Biliūnas neapsiribojo vien pedagogine veikla. Tik ką atvykęs buvo pakviestas į Klaipėdos muzikinį teatrą obojininku, vėliau su savo mokiniais visuomeniniais pagrindais dalyvaudavo įvairiuose koncertuose mieste, Klaipėdos Liaudies operos pastatymuose.
Mirė 1979 m. lapkričio 8 d. Klaipėdoje.