BIELSKIS ANTANAS ANDRIUS (1937–2014)

Antano Andriaus Bielskio portretas
Antanas Andrius Bielskis

Lietuvos inžinierius radiotechnikas, pedagogas. Gimė 1937 m. spalio 16 d. Ganyprovoje, Kražių valsčius.
1945-1948 m. mokėsi Liolių (Kelmės r.) pradinėje mokykloje, 1948-1949 m. – Šiluvos (Raseinių r.) pradinėje mokykloje, 1949-1950 m. – Radviliškio vidurinėje mokykloje, 1950-1954 m. – Kelmės vidurinėje mokykloje. 1954-1959 m. studijavo Kauno politechnikos institute ir įgijo radijo inžinieriaus kvalifikaciją. 1964-1968 m. studijavo Maskvos radijo ryšių institute, 1983-1993 m. – Ukrainos Sovietų Socialistinės Respublikos mokslų akademijos Elektrodinamikos institute.
1959 m. dirbo Kauno radijo gamyklos Radijo cecho technologu. 1959-1964 m. – Klaipėdos žvejybos laivų projektavimo instituto konstruktorius, projektų vadovas, vyriausiasis konstruktorius. 1965-1969 m. Kauno politechnikos instituto Klaipėdos fakulteto vyresnysis dėstytojas, nuo 1970 m. docentas, nuo 1983 m. technikos mokslų daktaras (1993 m. nostrifikuotas į habilituoto technologijos mokslų daktaro laipsnį). 1982-1987 m. Elektrotechnikos, 1988-1990 m. Fizikos ir matematikos katedros vedėjas. Nuo 1987 m. suteiktas profesoriaus laipsnis. Nuo 1991 m. Klaipėdos universiteto Elektronikos, Informatikos ir Informatikos katedros profesorius.
1960-1987 m. Klaipėdos liaudies operos teatro solistas, pagrindinių tenoro partijų atlikėjas. Nuo 1987 m. – choro „Klaipėda” solistas, nuo 1991 m. – Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios choristas.
Svarbiausi darbai iš signalų apdorojimo, elektros pavarų projektavimo, kūnų vibracijos, kompiuterinės grafikos, taikomosios informacijos teorijos, automatinio valdymo sistemų modeliavimo.
A. A. Bielskiui suteiktas Lietuvos kultūros žymūno vardas (1976 m.).
Mirė 2014 m. kovo 28 d. Klaipėdoje. Palaidotas Lėbartų kapinėse.