BENETIS VIKTORAS VYTAUTAS (1945–2011)

Viktoro Vytauto Benečio portretas
Viktoras Vytautas Benetis

Pedagogas, ilgametis Klaipėdos laivininkų mokyklos direktorius. Gimė 1945 m. liepos 3 d. Šateikiuose (Plungės r.). Mokėsi Šateikių vidurinėje mokykloje. 1964 m. įstojo į Kauno politechnikos instituto Klaipėdos fakultetą, o po trejų metų mokslus tęsė Kaliningrado Žuvies pramonės ir ūkio institute, kuriame įgijo inžinieriaus laivų statytojo kvalifikaciją. Nuo 1970 m. dirbo Klaipėdos 14-ojoje profesinėje technikos mokykloje (dabartinė Klaipėdos laivininkų mokykla). Karjerą pradėjęs nuo gamybinio mokymo meistro, po pusantrų metų buvo paskirtas tos pačios mokyklos direktoriaus pavaduotoju mokymo ir gamybos reikalams, o nuo 1975 m. tapo mokyklos direktoriumi. Klaipėdos laivininkų mokyklai vadovavo daugiau kaip 35 metus, iki pat mirties. Visą savo darbinę veiklą skyrė jūrininkų rengimui bei jūrinių profesijų populiarinimui Lietuvoje, buvo aktyvus jūrinės kultūros ir nacionalinių jūrinių tradicijų puoselėtojas. Už didelį indėlį ruošiant aukštos kvalifikacijos jūrinius specialistus, jūrinės kultūros ir nacionalinių tradicijų propagavimą 2005 apdovanotas LR jūrų transporto darbuotojo garbės ženklu. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo Lietuvos socialdemokratų partijos narys, daugelio visuomeninių organizacijų atstovas Klaipėdos mieste ir Lietuvoje.
Mirė 2011 m. balandžio 15 d. Klaipėdoje.