BĖKŠTA KAZIMIERAS JURGIS (1924–2015)

Kazimieras Jurgis Bėkšta

Kunigas salezietis, misionierius, etnografas. Gimė 1924 m. gegužės 22 d. Klaipėdoje. 1944 m. per karą pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. įstojo į Lietuvių kunigų seminariją Aichštete. Studijavo filosofiją Aichšteto aukštojoje teologijos mokykloje. 1950 m. atvyko į Braziliją, kur dirbo Rio Negro prelatūroje. 1956 m. baigė Pijaus XI popiežiškąjį teologijos institutą ir įšventintas kunigu. 1957–1968 m. misionierius Amazonės valstijos indėnų gentyse (dirbo San Gabriel da Kašoeiros regione). 1968–1972 m. dirbo Amazonės vyskupų konferencijoje, rūpinosi indėnų sielovada. Išvertė Evangeliją į tukanų kalbą. 1972–1999 m. Manauso arkivyskupijos dvasinėje seminarijoje dėstė kultūros antropologiją ir lingvistiką. Rinko tukanų genties folklorą, parengė jų mitų ir legendų rinkinį (1976 m.). 1957 m. Įkūrė Manauso indėnų kultūros muziejų. Prisidėjo prie Erlan Souza ir Fernanda Bizarria dokumentinio filmo Remições do Rio Negro (2011 m.), kuriame pasakojama apie katalikų misijų Negro baseine kontroversišką veiklą, kūrimo.
Kazio Bėkštos paveldą į lietuvių kalbą ėmėsi versti kun. Antanas Saulaitis (paskelbė indėnų tukanų mitų vertimų).
Išleido „1 Cartilha Tukano“ (1984 m.), „Primeiras Letras para o Povo Kohoroxitariyanonami“ (1985 m.), „A Maloca Tukano-Dessana e seu Simbolismo“ (1988 m., „Tukano-Dessano pastogė ir jos simbolika“ – indėnų kalbų elementorius, antropologijos vadovėlis).
Mirė 2015 m. liepos 21 d. Amazonės valstijos sostinėje Manause (Brazilija).