BALTUŠKA RAIMUNDAS SAULIUS (1937–2016)

Raimundo Sauliaus Baltuškos portretas
Raimundas Saulius Baltuška

Lietuvos karinis veikėjas, flotilės admirolas, buvęs Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadas. Gimė 1937 m. rugpjūčio 31 d. Šančiuose (Kaunas).
1958 m. Rygoje baigė Jūrų karinę povandeninio plaukiojimo aukštąją mokyklą, 1972 m. Leningrade baigė SSRS Jūrų karo akademiją.
1958-1980 m. SSRS Baltijos ir Ramiojo vandenyno laivynų povandeninių laivų, 1980-1983 m. Baltijos laivyno štabo karininkas, 1983-1989 m. šio laivyno vyr. šturmanas. 1989-1992 m. Vakarų upių laivininkystės Kaliningrade kapitonas instruktorius ir vyr. šturmanas.
1992 m. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1992 m. pirmasis Atskirojo laivų diviziono, 1992–1995 m. Karinės jūrų pajėgų flotilės, 1995-1999 m. gegužės 25 d. Karinių jūrų pajėgų vadas. 1997 m. prezidento Valdo Adamkaus dekretu pirmajam po Nepriklausomybės atgavimo suteiktas Lietuvos karinio laivyno flotilės admirolo laipsnis.
Jam vadovaujant sudarytas karo laivynas, įsigaliojo karinio laivo statutas, parengta kitų dokumentų, pradėta rengti laivyno karininkus, užmegzti ryšiai su užsienio šalių karo laivynais, prasidėjo tolimi karo laivų plaukiojimai. Vienas „Baltron“ būrio kūrimo iniciatorių.
1999 m. Flotilės admirolas buvo išleistas į dimisiją, tačiau toliau tęsė pedagoginę veiklą Klaipėdos universitete. Jis kaip lektorius skaitė paskaitas Jūreivystės institute dalindamasis laivybos patirtimi su jaunimu, dėstydamas jūrų istoriją, rengdamas mokslines publikacijas ir dalyvaudamas konferencijose.
2009 m. admirolas parašė ir išleido knygą „Baltijos jūra ir Lietuvos laivynas“, kurioje apžvelgė Lietuvos laivyno istoriją.
Admirolo atsidavimas karinei tarnybai buvo pelnytai įvertintas garbingais Lietuvos valstybės apdovanojimais: Vytauto Didžiojo ir Vyčio kryžiaus ordinais. Taip pat jis buvo apdovanotas įvairiais Estijos, Latvijos ir Norvegijos valstybių įvertinimais.
Mirė 2016 m. balandžio 9 d. Vilniuje.