BAJORAITĖ LIDIJA (1890–1990)

Lidijos Bajoraitės portretas
Lidija Bajoraitė

Mažosios Lietuvos kultūros veikėja. Gimė 1890 m. lapkričio 26 d. Balandžiuose, Žilių valsčiuje, Ragainės apskrityje. Brolis Fridrichas Bajoraitis, sesuo Emilija Bajoraitė.
Dalyvavo Tilžės lietuvių „Giedotojų draugijos“, Lietuvių keliaujančio knygyno veikloje. 1911 m. persikėlusi į Klaipėdą su kitais organizavo lietuvių dainų ir scenos mėgėjų draugiją „Aidas“, dirbo laikraščio „Prūsų lietuvių balsas“ redakcijoje, „Aukuro“ draugijos knygyne, Klaipėdos lietuvių moterų draugijoje. Agitavo už Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos. Vokietijai 1939 m. kovo mėn. okupavus Klaipėdos kraštą persikėlė į Kauną.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Po karo grįžo į Klaipėdą, bet TSRS valdžios buvo ištremta į Krasnojarsko sritį. Grįžusi gyveno Kaune.
Dalis M. Juškaitės 1980-1987 m. užrašytų jos atsiminimų ir apie 150 jos pateiktų Mažosios Lietuvos smulkiosios tautosakos tekstų paskelbta knygoje „Lietuvininkų žodis“ 1995 m.
Mirė 1990 m. liepos 16 d. Kaune, kai iki jos šimtojo gimtadienio buvo likę vos keli mėnesiai. Palaidota Kaune.

Daugiau skaitykite:
Apie Lidiją Bajoraitę iš Balandžių kaimo : [interaktyvus] // Vakarų ekspresas, žiūrėta 2017.06.07. – Prieiga per internetą: <http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/zmones/apie-lidija-bajoraite-is-balandziu-kaimo-1509381/>.
Klaipėdos akvarelės: namai ir žmonės (477) : [interaktyvus] // Vakarų ekspresas, žiūrėta 2017.06.09. – Prieiga per internetą: <http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipedos-akvareles/klaipedos-akvareles-namai-ir-zmones-477-1533055/>.