ASTIKAS EIMUTIS (1932–2017)

Eimutis Astikas

Jūrininkas, kapitonas, pedagogas, publicistas. Gimė 1932 m. birželio 17 dieną Kaune tarpukario inteligentų šeimoje. Nuo jaunystės troško savo gyvenimą susieti su jūra – Vilniuje lankė jachtklubo kursus, buriavo Trakų ežeruose. 1950 m. baigė Vilniaus berniukų gimnaziją. Sostinėje baigęs berniukų gimnaziją, iškart persikėlė į Klaipėdą.
Savo karjerą pradėjo 1950 m. Klaipėdos tralinio laivyno žvejybos laive „STR-417“. 1951–1957 m. plaukiojo Klaipėdos jūreivystės mokomuoju burlaiviu „Meridianas“, kur tarnavo jūreiviu, bocmanu. Eksternu išlaikęs LTSR žvejybos pramonės tralinio laivyno egzaminus ir įgijęs laivavedžio diplomą, 1957–1961 m. dirbo Klaipėdos prekybos uosto vilkiko šrurmanu ir kapitonu. 1961–1968 m. – Klaipėdos prekybos uosto locmanu.
1967 m. – Leningrado (Rusija) aukštąją jūrų inžinerijos mokyklą (neakivaizdines studijas). Po studijų įsidarbino Baltijos jūro laivyno Klaipėdos filiale – buvo paskirtas kabotažinių vilkikų kapitonu.
1968–1976 m. dirbo „Lietuvos jūrų laivininkystės“ vyresniuoju šturmanu motorlaivyje „Pravda“, 1976–1995 m. – „Lietuvos jūrų laivininksytės“ kapitonu. Vadovavo tuo metu didžiausiems prekybos motorlaiviams „Nikolaj Jarošenka“ (vėliau „Merkinė“), „Justas Paleckis“ (vėliau „Kapitonas Stulpinas“). 1995–2000 m. buvo „Lietuvos jūrų laivininkystės“ Laivynos skyriaus vadovu.
Už profesionalumą, sąžiningą darbą, jaunųjų jūrininkų globą ir ugdymą 1970 m. apdovanotas TSRS jūrų laivyno ministerijos ženklu „Jūrų laivyno garbės darbuotojas“. 1998 m. jo nuopelnai valstybei įvertinti Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu. 2005 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos jūrininkų sąjungos garbės ženklu „Jūros veteranas“.
Buvo Lietuvos jūrų kapitonų asociacijos, Lietuvos marinistikos žurnalistų klubo „Marinus“ narys, aktyvus laikraščių ir žurnalų bendradarbis, dalyvavo Lietuvos jūreivystės istorijos ir kultūros klubo „Budys“ veikloje.
Plataus akiračio laivavedžio patirtį, jūrose patirtus įspūdžius ir apmąstymus E. Astikas perteikė savo marinistinių apybraižų knygoje „Mačiau žaliąjį spidulį“ (2012 m.).
Mirė 2017 m. spalio 2 d. Klaipėdoje. Palaidotas Lėbartų kapinėse (Klaipėdos r.).