ARNAŠIUS VALTERIS (~1910–1981)

Teisėjas, Tilžės akto signataro Jurgio Arnašiaus sūnus. Gimė ~1910 metus Tilžėje.
Baigęs Tilžės gimnaziją, su Lietuvos švietimo ministerijos stipendija studijavo teisę Karaliaučiaus universitete. Baigęs studijas 1930-1940 m. teisėjavo Klaipėdoje. 1934 m. įtrauktas į Klaipėdos krašto seimelį kaip teisininkas. 1940 m. naciai jį atleido iš teisėjo pareigų, konfiskavo turtą. Užstojus uošviui Jonui Stimbrai, atleido ne dėl politinių motyvų, kad išvengtų koncentracijos stovyklos, o dėl profesinės nekompetencijos.
Dirbo Karaliaučiuje sąskaitininku ir kas savaitę registravosi gestape. 1944 m. persikėlė į Hannoverį. Pagal specialybę darbo negavo, dirbo Jungtinių Tautų vertėju (vokiečių, anglų, prancūzų
kalbų) pabėgėlių stovyklose, vėliau – tarnautoju įvairiose įstaigose. 1958 m. iš Priekulės atvyko jo žmona Gretė ir sūnus Helmutas Arnašius.
Mirė 1981 metais Hannoveryje.