ARNAŠIUS JURGIS (1872–1934)

Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, poetas, politinis ir visuomenės veikėjas. Gimė 1872 m. vasario 12 d. Vanaguose (Agluonėnų valsčius, Klaipėdos apskritis).
Nuo 1893 m. dirbo raidžių rinkėju Tilžėje. 1893-1897 m. ir 1899-1924 m. redagavo laikraščius „Tilžės keleivis“, 1897-1898 m. „Aušra“. Leidėjui reikalaujant palaikyti vokiečių nacionalistų partiją buvo palikęs „Tilžės keleivį“, sugrįžęs pakeitė vokiškai konservatyvią jo kryptį. 1893-1894 m. ir 1906-1923 m. rengė „Tilžės keleivio” kalendras. 1918-1924 m. Mažosios Lietuvos tautinės tarybos narys. 1918 m. lapkričio 30 d. Tilžės Akto signataras. 1924 m. iš Tilžės persikėlė gyventi į Klaipėdą. Dirbo teismo tarnautoju, buvo vertėjas prokuratūroje. 1924-1925 m. laikraščio „Pajūrio sargas“ redaktorius, bendradarbiavo laikraštyje „Lietuvos keleivis“. Periodinėje spaudoje paskelbė straipsnių, eilėraščių, kuriuose pasisakė už Mažosios Lietuvos lietuvių kultūrinę autonomiją.
Mirė 1934 m. birželio 23 d. Klaipėdoje. Palaidotas Vanagų kapinėse.