ARGELANDERIS FRYDRICHAS WILHELMAS AUGUSTAS (1799–1875)

Frydricho Wilhelmo Augusto Argelanderio portretas
Frydrichas Wilhelmas Augustas Argelanderis

Astronomas. Gimė 1799 m. kovo 22 d. Klaipėdoje. Vokiečių astronomų draugijos pirmininkas (1864-1867). Berlyno MA narys (1870). Jo tėvas buvo pirklys, Klaipėdoje apsigyveno XVIII amžiaus antrojoje pusėje, 1798 m. gavo „didžiojo miestiečio“ teises. Argelanderių namas stovėjęs šiandieninio pašto (Liepų g.) vietoje, už namo buvo sklypas, kuriame augo gražus sodas, buvo baseinas. Mokėsi Klaipėdos lotyniškoje mokykloje. Mirus tėvui, 1810 m. motina namą pardavė, o jaunuolis išvyko studijuoti į Karaliaučių. Mokėsi Elbingo ir Karaliaučiaus kolegijose, 1817-1822 m. Karaliaučiaus universitete. Ten 1820 m. pradėjo mokslinį darbą astronomijos observatorijoje, vadovaujamoje F. W. Besselio. 1822 m. apgynė habil. darbą „Untersuchungen uber die Bahn des grossen Kometen von 1811“ (Didžiosios kometos kelio tyrimai 1811). 1823-1836 m. Suomijoje vadovavo Abo (Turku ) observatorijai, 1832 m. įsteigė Helsinkio observatoriją. Nuo 1837 m. Bonos observatorijos (Vokietija) direktorius, universiteto profesorius. Mokslinio darbo sritys – pozicinė astronomija ir fotometrija.
Nežinoma, kaip dažnai mokslininkas lankydavosi Klaipėdoje, kaip ilgai palaikė ryšius su gimtuoju miestu. 1837 m. vietiniame laikraštyje žinutė skelbė, kad astronomijos profesorius iš Helsinkio atvyko į Klaipėdą ir apsistojo name Nr. 464, šiuo numeriu pažymėto sklypo kairiajame Danės krante savininku ir buvo Argelanderis. 1993 m. Klaipėdoje ant centrinio pašto sienos atidengta vokiečių padovanota memorialinė lenta F. W. Argelanderiui.
Mirė 1875 m. vasario 17 d. Bonoje (Vokietija).