ANDŽEJAUSKAS JUOZAS (1887–1938)

Juozo Andžejausko portretas
Juozas Andžejauskas

Kapitonas, jūrininkas. Gimė 1887 m. liepos 3 d. Rygoje. Sėkmingai baigęs jūrų mokyklą įstojo į Rusijos laivyną. Iš pradžių tarnavo kariniame laivyne vėliau perėjo į prekybinį. Kurį laiką ėjo pirmojo šturmano pareigas transokeaniniame laive „Rossija“, kurio kapitonu buvo lietuvis kapitonas Liudvikas Stulpinas.
Pradėjus kurtis nepriklausomai Lietuvai, jos kariuomenei, į Lietuvą ir stojo į besiorganizuojančios nepriklausomos Lietuvos kariuomenės gretas kaip karininkas.
1921 m. turėdamas vyr. leitenanto laipsnį išėjo į atsargą ir tais pačiais metais vasario 23 d. perėmė pirmojo po Lietuvos vėliava plaukiojusio burlaivio „Jūratė“ vadovavimą. Tuo metu Klaipėdos kraštas buvo administruojamas prancūzų, todėl laivas buvo registruotas Jurbarke.
1923 m. Kaune kartu su Vladu Nagevičium ir T. Daukantu įkūrė Lietuvos jūrininkų sąjungą. 1923 m. balandžio mėn. sąjungos skyrius įsteigtas Klaipėdoje. Lietuvos jūrininkų sąjunga rūpinosi profesiniais narių reikalais.
1924 m. perėjo į Klaipėdos uosto tarnybą, kur ėjo įvairias pareigas: įvairių uosto tarnybos laivų vado, locmano ir kitas.
1931 m. birželio 1 d. paskirtas uosto ledlaužio „Perkūnas“ vadu. Tą pačią vasarą buvo buriavimo ir navigacijos kurso, skirto būsimiems buriuotojams, egzaminų komisijoje. Tarp egzaminuojamųjų buvo ir „Gulbės“ savininkas Kazys Mažonas.
1937 m. iš Buntino perėmė LBS buriavimo mokyklos Smiltynėje viršininko pareigas.
1938 m. ledlaužiu „Perkūnas“ buvo nuvykęs į Liepojos uostą, kur laivas doke turėjo būti apžiūrėtas, atlikti eiliniai remonto darbai. „Perkūnui“ jau esant doke, kapitonas J. Andžejauskas belipdamas į laivą pasprūdo ir virsdamas sunkiai susižeidė. Nugabenus į Liepojos ligoninę jam padaryta skubi operacija, tačiau gyvybės išgelbėti nepavyko.
Mirė 1938 m. kovo 19 d. Liepojoje.