ANDRIUŠIS PULGIS (tikr. Andrusevičius Fulgencijus) (1907–1970)

Andriušio Pulgio portretas
Andriušis Pulgis

Rašytojas, vertėjas, publicistas. Gimė 1907 m. kovo 31 d. Gaidžiuose (Utenos r.). Paskelbė publicistikos straipsnių, feljetonų, kritikos straipsnių, kelionių reportažų. Išvertė apysakų, romanų. Žymiausias jo vertimas – M. de Servanteso „Don Kichotas“ (1942). 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, nuo 1949 m. gyveno Australijoje. Buvo aktyvus išeivių kultūrinio gyvenimo dalyvis, parašė ir išleido grožinės literatūros kūrinių. Didžiausios literatūrinės vertės apsakymų knyga „Anoj pusėj ežero“ (1947), apysakos „Sudiev, kvietkeli!“ (1951) ir „Rojaus vartai“ (1960). Daug gyvų savo biografijos ir nepriklausomos Lietuvos gyvenimo detalių atskleista memuaruose „Septinton įleidus“ (Rinktiniai raštai. – Boston, 1968, p. 23-185). Juose rašytojas pasakoja apie savo gyvenimą ir žurnalistinį darbą Klaipėdoje 1934-1937 metais.
Keletas ištraukų: „Ar rasi kitame Lietuvos mieste tokią romantinę žiemos promenadą, kaip nuo kareivinių iki Melnragės švyturio senu pušynu, kur speiguotą sekmadienio rytą atmėžtu taku išsipildavo klaipėdiškiai, baidydami zuikius ir stirnas, o kelionės gale rasdavo šiltai prikūrentą miško kavinę, kur grojo muzika, kliniškai švarios padavėjos servuodavo geriausiai visoj Klaipėdoj virtą kavą?.. Akcinė bendrovė „Rytas“ (valstybės kontroliuojama) savo spaustuvę buvo įrengus pagal tiems laikams paskutinį technikos žodį… Moderniuose rūmuose be Vakarų ir L. Keleivio taip pat glaudėsi Baltischen Beobachter dienoraštis, mėnesinis žurnalas Jūra, vėliau įsikraustė ir Eltos skyrius, koridoriuose ir rinkykloje skardeno įdomūs plunksnos žmonės…“
Mirė 1970 m. gruodžio 19 d. Adelaidėje (Australija).