Apie žinyną

Klaipėdos miesto istorija turtinga ne tik datomis, įvykiais, faktais, bet ir įžymiais žmonėmis.

Šiame žinyne pateikiamos praeities asmenybių biografijos, kurios paliko pėdsakus Klaipėdoje arba turėjo sąsajų su Klaipėda ir Klaipėdos kraštu. Tai įvairių epochų ir įvairių profesijų žmonės, kurie gimė Klaipėdoje, ilgesnį ar trumpesnį laiko tarpsnį čia gyveno bei savo veikla ar kūryba įnešė svaresnį indėlį į miesto istorinį, visuomeninį bei kultūrinį gyvenimą. Įtraukiamos ir tos įžymybės, kurių likimai persipynę su miestu per genealogiją ar istorinius įvykius.

Žinynas pradėtas kurti 2003 m. remiantis Kraštotyros kartoteka, kuri sudaroma jau nuo 1953 m., joje šiuo metu per 96 000 įrašų apie Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą. Joje dalis informacijos skirta Klaipėdos miesto ir krašto asmenybėms. Šioje Personalijų kartotekoje yra  apie 3000 įrašų fiksuojančių datas, faktus, nuorodas ir t.t. Pats seniausias įrašas 1957 m. apie I. Simonaitytę.

Žinyne panaudota medžiaga ir iš įvairių informacinių leidinių, enciklopedijų, žinynų, bibliografijų. Dalis straipsnių papildyta į Klaipėdą atkeliavus AdM archyvui (Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V), kurio pagalba galima buvo užpildyti kai kurias spragas ieškant įvairių faktų, o taipogi papildyti žinyną naujomis asmenybėmis: R. Naujok, G. Lycas (Lietz), G. Kemp, G. Grencas (Grentz), H.  Kuršatas (Kurschat) ir kt.
Žinynas nuolat papildomas ne tik naujomis personalijomis, bet ir atrandamais naujais faktais apie asmenybių ryšius su Klaipėda.

Žinyną kuruoja:
Kraštotyros ir skaitmeninimo skyrius
El. paštas krastotyra@klavb.lt
Telefonas 8 (46) 314 189